Extern vertrouwenspersoon

Welkom op de website van Gerlinda Heywegen, Extern vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit.

Hier lees je voor wie en welke organisaties Gerlinda graag beschikbaar is en aan de slag gaat op dit terrein. Gerlinda biedt altijd een luisterend oor en is er 100% voor de melder.

Externe Vertrouwenspersonen zijn vaak via de organisatie waarvoor je werkt aangesteld maar Gerlinda kun je als melder ook zonder zo’n contract consulteren. Er zijn dus twee routes mogelijk:

Voor melders

In een eerste gesprek wordt er alle tijd genomen om samen de ontstane situatie te bespreken. Met aandacht en zonder oordeel luistert Gerlinda naar je verhaal. Melders kunnen medewerkers, cliënten of studenten van een organisatie of opleiding zijn. Gerlinda adviseert en begeleidt je vervolgens bij je klachten over ongewenst gedrag of misstanden.

Voor organisaties

Een extern vertrouwenspersoon is ook verbonden aan organisaties en voor medewerkers, cliënten of studenten beschikbaar wanneer dat gewenst is. Met de organisatie zijn afspraken gemaakt hoe dit het beste kan verlopen. Die zijn in overleg met de organisatie opgetekend in een overeenkomst.

Gerlinda is ook beschikbaar om samen met organisaties te bouwen en werken aan een goede implementatie van het vertrouwenswerk. Een helder en goed personeelsbeleid is essentieel. Als vertrouwenspersoon kijkt Gerlinda mee met dat beleid en kan adviseren over een verdere invulling of aanpassingen als dat nodig mocht zijn. In een introducerend gesprek kunnen we hier samen afspraken over maken.

Jaarlijks rapporteert de vertrouwenspersoon over de werkzaamheden. Deze registratie is anoniem en niet terug te voeren op individuele gevallen.