Wat doet de vertrouwenspersoon

Als je op je werk te maken hebt met ongewenst gedrag en discriminatie kun je terecht bij de vertrouwenspersoon (intern of extern). Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die last hebben van:

  • * agressie en geweld                                                                                     
  • * seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten
  • * pesten
  • * discriminatie


Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen (psychosociale belasting). Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en dit ook uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Vertrouwelijk

De vertrouwenspersoon luistert in eerste instantie goed naar de medewerker. De vertrouwenspersoon staat naast de werknemer. Het gesprek is en blijft geheel vertrouwelijk. Er wordt op een locatie afgesproken waar de melder zich prettig voelt. Niemand binnen de organisatie hoeft te weten dat het gesprek plaatsvindt.

Praktisch optreden   

De vertrouwenspersoon biedt praktische ondersteuning en begeleiding, want geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen is ingrijpend. Het is moeilijk helder na te denken over zaken als: welke stappen moet ik zetten, welke instanties schakel ik in, hoe formuleer ik een klacht enz.

De vertrouwenspersoon kan meegaan naar een gesprek met leidinggevende of collega of in een eventueel latere fase met een klachtencommissie.

Informeren en adviseren

De vertrouwenspersoon informeert de medewerker over de mogelijkheden en wijst op voor- en nadelen van een bepaalde aanpak. Zo kan de medewerker op basis van het advies een weloverwogen beslissing nemen.

Ondersteunen en bijstaan 

De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt de melder. Het is ingrijpend om met ongewenste omgangsvormen te maken te krijgen. De vertrouwenspersoon helpt bij het helder krijgen van wat er gebeurd is en samen wordt besproken wat eventueel volgende stappen kunnen zijn. Bijvoorbeeld hoe en of een er klacht komt en geformuleerd wordt, de voor- en nadelen: de vertrouwenspersoon helpt daarbij.

Voorlichting en beleid  

De vertrouwenspersoon geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag. Ook leidinggevenden en management kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies over het voorkomen van ongewenst gedrag. Jaarlijks rapporteert de vertrouwenspersoon over de werkzaamheden. Deze registratie is anoniem en niet herleidbaar tot individuele gevallen.

Doorverwijzen

Als dat nodig mocht zijn, kan de vertrouwenspersoon medewerkers doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator. Maar voorop blijft staan dat er niets gebeurt wat de melder niet wil.