Ongewenste omgangsvormen en integriteit

Ongewenste omgangsvormen

Werken kost je aanzienlijk wat tijd in een week. Dat betekent ook dat je veel met allerlei collega’s te maken hebt. Dat kan prettig zijn maar kan ook leiden tot misverstanden en onbegrip. Bij werknemers en leidinggevenden. Een fijne werkomgeving en werksfeer zijn bepalend voor een gemotiveerde en tevreden medewerker. Helaas lopen er medewerkers gedurende hun werk tegen ongewenst gedrag aan. Denk aan pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Werkgevers zijn volgens de Arbo-wet verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Dat is in het belang van de medewerkers maar ook de organisatie want ongewenste omgangsvormen kunnen leiden tot ziekteverzuim, conflicten en imagoschade. Veel bedrijven stellen daarom een vertrouwenspersoon aan.

Vertrouwenspersoon integriteit

De Wet Huis voor Klokkenluiders, sinds 1 juli 2016 van kracht, regelt onder meer dat organisaties met meer dan 50 werknemers een regeling moeten hebben voor het melden van misstanden. De manier van melden en de behandeling van meldingen wordt in die regeling geregeld, evenals de bescherming van de melder. Organisaties kiezen steeds vaker voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon Integriteit waarmee in vertrouwen kan worden gesproken over de geconstateerde (vermeende) misstand.  Medewerker kunnen in een overleg met de vertrouwenspersoon bijvoorbeeld sparren over wel of niet melden.